17.10.2022 Plán následných prací 

SO 111 Silnice II/462

 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů-dokončení
 • Vrstvy AB obrus
 • JTÚ
 • Montáž svodidel – zahájení prací
 • SO 121 MK
 • Vrstvy AB obrus
 • SO 123 Úprava MK v km 1,348
 • Vrstvy AB obrus
 • SO 122 Pěší komunikace
 • Konstrukční vrstvy
 • Pokládka dlažby – zahájení prací

 

 

Termín dokončení:  zprůjezdnění 10/2022, dohodnut termín pro jednání k předčasnému užívání na 27.10.2022