13.10.2022 V současné době jsou prováděny práce na II.ETAPĚ

I.ETAPA (úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská), v termínu 4.4. – 31.8.2022. REALIZACE UKONČENA

II.ETAPA (úsek mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá), v termínu 1.9. – 13.11.2022. REALIZACE PROBÍHÁ

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Rekonstrukce komunikace (zemní práce, odstraňování nevhodného podloží, zásypy, hutnění)

- Rekonstrukce zastávek Lapačka (dláždění nástupních ploch)

- Rekonstrukce zastávky Šenov, křiž.k Dolní Datyni SMĚR FM (přeložka plynu)

- Rekonstrukce silniční kanalizace (bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího potrubí, zřizování nových kanalizačních šachet a potrubí, zásypy, hutnění)

- Provádění ražby propustku v km 3,804 (práce kvůli sesuvu nadloží dočasně pozastaveny)

- Rekonstrukce propustku v km 3,894 (úprava ploch startovací jámy – příprava pro samotné zahájení ražby potrubí)

 

Organizace dopravy:

 

V termínu 1.9.2022 došlo ke znovu zprovoznění I.ETAPY STAVBY = úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská

 

I.ETAPA

 

II.ETAPA

 

V termínu od 1.9.2022 došlo k úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá. Doprava vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ulice Vratimovská), po té po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a MK ul. Volenská a následně pokračuje po silnici II/473 ul. Frýdecká.