11.10.2022 Rozsah stavby: v úseku mezi připojením MK ul. Předvrší a MK ul. Vrbka. Celková délka opraveného úseku silnice 129 m. 

 

 Rozsah opravy: V předmětném úseku stavby došlo z bezpečnostních důvodů ke sjednocení šířky komunikace na min. šířku 6,00 m, přičemž okraj vozovky je nově tvořen odrazným pruhem tj. zvýšenou obrubou. Vnitřní prostor odrazného pruhu je vydlážděn. V souvislosti s touto úpravou bylo také nutné vybudovat novou část silniční kanalizace společně s doplněním některých nových bezpečnostních prvků na komunikaci.