10.10.2022 Provedené práce:

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/32
 • Pokládka obrub a přídlažby
 • Uliční vpusti
 • Vrstvy AB krytu – ložná a podkladní
 • SO 121 MK
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/32
 • Vrstvy AB krytu – ložná a podkladní

 

Plán následných prací na období do KD 35

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy AB krytu od 12. 10. 2022 zahájení pokládky obrusných vrstev
 • SO 121 MK
 • Vrstvy AB krytu od 12. 10. 2022 zahájení pokládky obrusných vrstev