26.9.2022 SO 202  - Most 486-012

  • výztuž a bednění P3 – probíhá
  • výztuž OP 4 – probíhá
  • podkladní beton OP1
  • výztuž P2 – probíhá

SO 244 – Opěrná zeď

  • podkladní beton pod kamennou dlažbu

 

Plánované práce

 

SO 202 – Most 486-012

  • výztuž a bednění P3
  • výztuž a bednění OP 4
  • výztuž P2
  • zkoušky integrity pilot OP1

SO 244 – Opěrná zeď

  • kamenná dlažba v líci zdi