20.9.2022 - termín dokončení 4.10.2022

Stav prací k 17.9.2022
- ŽB římsa zřízena komplexně v projektované délce 400 m
- provedena kamenná rovnanina / zához v celé délce délce 400 m


- osazeno bezpečnostní zábradlí na ŽB římsu v celé délce
- na vozovce vyznačen rozsah frézování
- zábradlí podél turistické stezky téměř odstraněno
- proveden předběžný úklid staveniště

Plán práce na 38. týden

Pondělí 19.9.
- frézování vozovky

Úterý 20.9.
- frézování vozovky 

Středa 21.9.
- podkladni a ložná vrstva živice 

Čtvrtek 22.9.
- pokládka obrusné vrstvy živice

Pátek 23.9.
- provedení prořezávání spár a zálivky