16.9.2022 Jedná se o souvislou opravu silnice a rekonstrukci 6 propustků. Byl proveden nástřik vodorovného dopravního značení a dopojení všech zpevněných ploch asfaltem. Provádí se čela a šikmá opevnění koncových částí propustků.  Budou se provádět zálivky spár v asfaltu a osazení směrových sloupků.

Termín ukončení stavby dle SOD do 29.9.2022.