13.9.2022 Práce provedené od minulého KD:

  • Pokládka obrub
  • Pokládka dlažby a žulové kostky
  • Pokládka konstrukční vrstvy KSC

 

Práce předpokládané do dalšího KD, do 15.09.2022:

  • Pokládka dlažby a žulové kostky
  • Ošetřování KSC
  • Pokládka ACP
  • Pokládka ACL