7.9.2022

I. ETAPA (úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská), v termínu 4.4. – 31.8.2022. REALIZACE UKONČENA

II. ETAPA (úsek mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá), v termínu 1.9. – 13.11.2022.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Rekonstrukce komunikace (zemní práce, odstraňování nevhodného podloží)
- Rekonstrukce zastávek Šenov,Lapačka (sanace zemní pláně, zásypy)
- Rekonstrukce kanalizace (demolice chodníku, zemní práce)   
- Provádění ražby propustku v km 3,804

 

 

Organizace dopravy:

V termínu 1.9.2022 došlo ke znovu zprovoznění I.ETAPY STAVBY = úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská

 

I.ETAPA

 

II.ETAPA

Práce prozatím prováděny za částečného omezení silničního provozu.  Provoz usměrněn pomocí směrových desek.

V termínu od 1.9.2022 došlo k úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá. Doprava bude vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a MK ul. Volenská a následně pokračuje po silnici II/473 ul. Frýdecká.