24.8. 2022 Práce realizované firmou PORR a.s. pokračují přesně dle harmonogramu a dle Stanovení uzavírek 

 Shrnutí a Etapizace uzavírek:

ULICE OSTRAVSKÁ    

 • I. etapa (od semaforů po ul. Studentská) plně uzavřeno bylo od 22. 7. do 12. 8.2022 Dále je průjezd omezen po polovině vozovky a posíleno ručním řízením provozu
 • II. etapa (kolem divadla) od 17. 8. dokončení do 3. 9. 2022
 • III. etapa (uzavírka OK u Kauflandu)
 • III. etapa/1. část - frézování vozovky, v termínu od 04.09.2022 do 05.09.2022
 • III. etapa/2. část - operativní pracovní místo na vozovce, v termínu od 06.09.2022 do 26.09.2022
 • III. etapa/3. část – pokládka živičné vrstvy, v termínu od 27.09.2022 (7:45 h.) do 29.09.2022 (04:00 h.)

Pro pokládky živic jsou stanoveny také náhradní termíny pro případ nepřízně počasí, bude-li třeba.

 

 • IV. etapa  (kolem přehrady po I/11) v termínu od 30. 9. 2022 do 29. 10. 2022 po polovině vozovky

 

Následuje uzavření

ULICE VIADUKTOVÁ (dosud není přesně Stanoveno úředně)              

Pro popsané dny je nezbytná plná uzavírka včetně vyklizení parkovišť

 • I. etapa/1. část -  frézování vozovky, dne 10. 10. 2022
 • I. etapa/2. část – pokládka živičné vrstvy, v termínu od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022

Náhradní termín 29. a 30. 10. 2022

 • I. etapa/3. část – VDZ, dne 11. 11. 2022

 

 1. KD středa 24. 8. 2022 v 8:00 hodin

Provedené práce:

 • I. etapa má dokončeny hlavní práce a pokládku živic i opravu odvodnění
 • instalováno PDZ pro II. etapu uzavírky od 15. 8. 2022 – 3. 9. 2022
 • II. etapa od 17. 8. do 19. 8. 2022
 • Odfrézování II. etapy včetně sanací

Provádí se II. etapa:

 • oprava obrub a UV, sanace po kořenech stromů osazení obrub
 • pokládka živic ložná a obrusná (ACL 16+  tl. 50mm; ACO 11+  tl.40mm) v 35. týdnu, II.etapa

Práce předpokládané do příštího KD:     

 • Dokončení II. etapy pokládky živic do 2. 9. 2022
 • Zahájení III. etapy frézování a následná pokládka dle klimatických podmínek
 • pokládka živic ložná a obrusná (ACL 16+  tl. 50mm; ACO 11+  tl.40mm) v 39. týdnu, III.etapa
 • čištění po frézování se provádí průběžně dle potřeby