17.6.2022 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 1. ÚSEK (úsek hranice města Klimkovice – křiž. s ul. Janovská)

  • Osazení mostního zábradlí na mostě ev.č. 478-004 přes vodní tok Polančice

 

 2. ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

  • Jemné terénní úpravy
  • Dláždění chodníku v místě rozšíření komunikace

 

 3. ÚSEK (křiž. s ul. Hraničky – křiž. s ul. Svinovská)

  • Betonáž CB krytu zastávky Dolní Polanka ve směru na Starou Bělou
  • Příprava pro betonáž CB krytu zastávky Dolní Polanka ve směru na Klimkovice (bednění,armování)
  • Frézování povrchu komunikace po kanalizaci (zesílení povrchu komunikace)
  • Zřizování obrub a přídlažby (jednořádku)
  • Výměna silničního odvodnění komunikace (uliční vpusti, revizní šachtice)

 

Organizace dopravy:

 V termínu od 23.5. 2022 došlo k úplné uzavírce komunikace na 3. a již posledním úseku stavby (úsek křiž. ul. Hraničky – křiž. ul. Svinovská) s dobou trvání do 30.6.2022.

 

 

V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.