28.4.2022 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti opravou silnice v rámci staveb „Oprava sil. III/4698 Darkovice - Darkovičky“ a „Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovičky - průtah“.  

Jedná se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4698 v úseku mezi obcí Darkovice a koncem průtahu městskou části Hlučín – Darkovičky, v úseku od SDZ Konec obce Darkovice ve směru na Darkovičky do křižovatky se sil. III/4695 (ul. Vřesinská) v Darkovičkách.

„Oprava sil. III/4698 Darkovice – Darkovičky“: bude odfrézován kryt vozovky, lokální sanace a pokládka 2 vrstvého krytu vozovky. Součástí stavby je i úprava a pročištění napojení sjezdů na přilehlé pozemky, seříznutí a zřízení krajnic z recyklátu a také pročištění a reprofilace stávajících otevřených silničních příkopů. V rámci stavby dojde k obnově propustku pod silnicí III/4698 v km 3,223  před Darkovičkami.

 

„Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovičky – průtah“: bude odfrézován kryt vozovky, lokální sanace a pokládka 2 vrstvého krytu vozovky. Součástí stavby bude i výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce. Součástí stavby je i úprava napojení sjezdů na přilehlé pozemky, seříznutí a zřízení krajnic z recyklátu.

Na závěr bude provedena obnova vodorovné dopravní značení.

 

Stavba bude realizována v termínu 26.4. - 25. 7. 2022.

Oprava vozovky bude probíhat za úplné a částečné uzavírky silnice III/4698:

Realizace stavby bude rozdělena na několik etap, při kterých dojde ke 2 úplným krátkodobým uzavírkám a sérii částečných krátkodobých a dlouhodobých uzavírek jednoho jízdního pruhu silnice v jednotlivých úsecích stavby.

Doprava v jednotlivých úsecích a etapách bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Objízdná trasa pro obě úplné krátkodobé uzavírky je stanovena rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Hlučín a bude po obousměrně vyznačena přechodným dopravním značením.