13.5.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 • Provedeno celoplošné frézování povrchu komunikace
 • Provedeno profrézování lokálních sanací
 • Provedeno prořezání a ošetření mrazových trhlin
 • Oprava indukčních smyček světelné signalizace
 • Přípravné práce pro plánovanou pokládku nových asfaltových vrstev (sanace podkladních vrstev, příprava pro pokládku výztužné geomříže)
 • Dokončena pokládka přídlažby (dvouřádku) a kamenných obrub (mimo úsek křiž. s ul. Bohumínská, bude provedeno v době úplné uzávěry)
 • Oprava chodníkového tělesa v místech prováděné opravy obrub (dosyp podkladních vrstev)
 • Dokončena výstavba středových ostrůvku a vysazených ploch (přípravné práce pro zadláždění)
 • Provádění profilace a stržení krajnic
 • Oprava betonových čel a říms propustků (armování, betonáž)
 • Úprava místa vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby u dílčích propustků stavby
 • Zahájení sanačních prací betonových čel a říms propustků

 

Organizace dopravy:  

>> OBJÍZDNÉ TRASY <<

Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz prozatím částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu zastávky Zvěřinská.

 

Z důvodu plánované pokládky nových asfaltových vrstev vozovky dojde v termínu od 15.5. – 23.5.2021 (sobota - neděle) k úplné uzavírce komunikace v úseku křižovatky ulice Bohumínská po křiž. s ul. Počáteční (terminál Hranečník).

Individuální doprava bude vedena po objízdných trasách ulic Frýdecká – Lihovarská – Šenovská – Lihovarská.

Linkám městské a příměstské hromadné dopravy budou po dobu uzavírky odkloněny na objízdné trasy. Autobusové zastávky v uzavřeném úseku budou obsluhovány.

Trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy.

Průjezd křižovatkou ulic Těšínská x Slívová x Počáteční, bude v pracovní dny umožněn pouze pro linky městské hromadné dopravy.

 

V případě přetrvávajícího nepříznivého počasí může dojít k případnému posunu termínu uzavírky silničního provozu.