20.11.2020 Oprava povrchu silnice III/45213 mezi obcemi Křišťanovice a Rejchartice na Bruntálsku v délce 2543 m byla ukončena. V intravilánu obce Křišťanovice byla provedena výměna asfaltových vrstev, v extravilánu byla použita asfaltová směs typu makadam s dvouvrstvým nátěrem a podrcením kamenivem. Došlo k zesílení vozovky o 150mm. 

Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce propustků a doplnění bezpečnostních prvků - ocelových svodidel a osazení nových směrových sloupků.