12.11 2020 Aktuálně provedené práce:

  • Provedena pokládka finálních vrstev vozovky
  • Provádění terénních úprav
  • Výšková úprav kanalizačních šachet bez zásahu do nově opraveného povrchu vozovky
  • Ošetření pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla
  • Lokální oprava poškozené přídlažby a silničních obrub
  • Přípravné práce pro obnovu vodorovného a svislého dopravního značení
  • Přípravné práce pro instalaci ocelových silničních svodidel

 

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou nadále prováděny za úplné uzavírky ul. Vřesinská (silnice III/4692). Průjezd je umožněn pouze vozidlům IZS, autobusům městské a příměstské dopravy.

Objízdná trasa je vedena po sil. I/11H na silnici I/11 směr Opava, dále po silnici III/46615 přes obec Krásné Pole, po silnici III/4692 do obce Vřesina a zpět.

 

Dopravní obsluha ul. Vřesinská je vedena po silnici I/11 ul. 17.listopadu, místní komunikaci ul. V Zahrádkách, Rekreační a zpět.

 

Předpoklad znovu zprovoznění uzavřené komunikace je plánováno v termínu od 18.11.2020.