12.10.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice silnici III/46214 v extravilánu a intravilánu obce Jančí ve stávající trase komunikace v úseku délky 1,506 km. Jedná se o opravu krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice.

Součástí stavby je i reprofilace příkopu, seřezání krajnic a jejich následné doplnění asfaltovým recyklátem, výškové napojení stávajících hospodářských sjezdů a polních cest, pročištění a sanace stávajícího propustku v km 1,256, výškové vyrovnání uličních vpustí a poklopů armatur správců IS a nakonec provedení nového VDZ a SDZ.

 Termín realizace stavby: 14.9. – 25.10.2020

 

Do termínu konání KD provedeno:

  • frézování 1. a 2. vrstvy krytu vozovky – SO 101 a SO 102, odvoz materiálu na skládku
  • frézování lokalizovaných míst pro sanaci vozovky – SO 101 a SO 102, odvoz materiálu na skládku
  • odstranění rámů stáv. UV v intravilánu obce
  • úprava stáv. šachtic UV, výšková úprava a osazení nových rámů UV do betonu

 

Postup prací do dalšího KD dne 2.10.2020 – předpoklad:

  • pokládka sanací a vyrovnávací vrstvy vozovky – SO 101 a SO 102
  • pokládka vyrovnávací vrstvy vozovky – SO 103
  • frézování krytu vozovky vrstvy – SO 103, odvoz materiálu na skládku