17.10.2019 Ukončená investiční stavba: „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“.

V rámci uvedené stavby byla realizována rekonstrukce silnice III/4405 v Budišově nad Budišovkou v km cca 10,291 – 10,674, v úseku délky cca 383 m v prostoru od křižovatky s MK Hřbitovní po křižovatku se silnicí II/443.

V rámci objektu SO 101 Komunikace byla provedena rekonstrukce komunikace, včetně pokládky nových silničních obrubníků a betonové přídlažby, sanace podloží, pokládky nových podkladních vrstev a vrstev krytu komunikace.

V rámci objektu SO 301.1 301 – Odvodnění komunikace a kanalizační přípojky bylo realizováno osazení nových uličních pustí a jejich napojení do kanalizace.

Bylo osazeno nové svislé dopravní značení a proveden nástřik nového vodorovného dopravního značení.

Pro stavbu byl dne 30.9.2019 vydán kolaudační souhlas, kterým bylo povoleno užívání stavby.

Stavba byla realizována v termínu 04 – 09/2019

 

 

Původní stav: