3.10.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu rozšířila vozový park o referentské vozidlo a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 Mezi moderní způsoby ekologického přístupu ke snižování emisí vozidel patří hybridní pohon vozidel, tedy kombinace úsporného benzinového motoru a elektromotoru bez nutnosti dobíjení baterií, kdy je zajištěn ekologicky šetrnější provoz v porovnání s konvenčními motory spalujícími benzín nebo naftu. Zakoupené vozidlo je využíváno ke služebním jízdám v rámci správní činnosti zaměstnanců Správy silnic MSK zejména na území statutárního města Ostravy a okresu Ostrava. V dalším průběhu používání bude vozidlo využíváno častěji i na pracovní cesty v rámci celého Moravskoslezského kraje. Kromě přínosu v oblasti ekologie lze předpokládat i provozní úsporu nákladů. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. bude pořizovat další vozidla na hybridní pohon i v příštím roce.