17.59 2019 Provoz na II/475 bude puštěn od 6:00 hodin v sobotu 21. 9. 2019. Stavebník je OKD a.s.

Parametry stavby: U silnice II/475 KARVINÁ-Louky (kategorie silnice S 11,5/90) došlo vlivem důlní činnosti k postupnému dosedání takové mocnosti, že hrozilo její potopení pod hladinu povrchové vody. Oprava nivelety silnice II/475 o celkové délce 550m obsahovala odstranění konstrukčních vrstev původní vozovky. Rozšíření paty svahu a násyp tělesa o mocnosti až 3,5 metrů v místě pod krajnicí a 1,1 metrů nad původní osou silnice. Následně byla položena kompletní nová konstrukce vozovky v tloušťce 540mm. Při stavbě byly opraveny také tři příčné střihy v místě na konci stavby, kde dochází každoročně k opakovaným poklesům. Součástí stavby byla demontáž 585 metrů původních svodidel a montáž nových silničních svodidel v délce 656 metrů a pokládka nového vodorovného značení v plastu.

 

Do ukončení k dnešnímu dni zbývá:

Dokončení osetí svahů včetně pokládky georohože – dnes.

Dokončení montáže svodidel spolu s obnovou původního svislého dopravního značení a pokládka VDZ .