13.9.2019 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. ev.č. 4805-1 přes řeku Lubina v obci Petřvald. Rekonstrukce mostu byla zahájena v březnu 2019 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v září letošního roku.

Původní mostní objekt z roku 1961 byl kompletně zdemolován a nahrazen novým mostem o třech polích. Jeho nosnou konstrukci tvoří monolitická dodatečně předpjatá spojitá lichoběžníková deska s délkou 42,2m. Spodní stavbu tvoří klasické železobetonové opěry, na které po bocích navazují krátká křídla a vnitřní podpěry jsou provedeny v hydraulickém tvaru. Vzhledem k složitým základovým poměrům byl založen most na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Břehy koryta toku jsou upraveny lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Současně byla v rámci rekonstrukce provedena oprava přilehlých úseků komunikace.

Původní stav

Nový stav