20.8.2019 Veškeré práce na souvislé opravě silnice III/48314 ve Frýdlantu nad Ostravicí (ul. Pstružovská) a v Pstruží byly ukončeny. Stavba byla rozdělena na dvě etapy - I. etapa v km 2,180 – 2,976 a II. etapa v km 3,562 – 4,678,  byly provedené práce v celkové délce komunikace 1,912 km.

V rámci I. etapy bylo provedeno frézování povrchu, lokální opravy trhlin a výměna obrusné asfaltové vrstvy. Ve II. etapě bylo provedeno frézování, recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva, pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu a obrusné vrstvy z asfaltového betonu.  Součástí stavby byla provedena i výšková úprava stávajících vpustí a výšková úprava poklopů revizních šachet, šoupat a poklopů, úprava sjezdů a křižovatek, byla zřízena krajnice včetně osazení směrových sloupků, provedena reprofilace příkop v určených místech. Součástí byla také oprava propustku v km 2,642 v obci Pstruží.

Stavba byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.