5.8.2019 Rekonstrukce mostního objektu přes železniční trať v Šenově se dostala do své druhé poloviny. Po demolici starého mostu se zřídily masivní tížné opěry na mikropilotách. V posledním červnovém víkendu byly osazeny prefabrikované předpjaté tyčové nosníky tvořící nosnou konstrukci v počtu 15ks.

Nosníky pro tuto stavbu vyrobila PREFA v Tovačově, každý z nosníků má hmotnost téměř 17tun a je přímo uložen na elastomerová ložiska. Osazování probíhalo v nočních výlukách za úplného vyloučení provozu na dvoukolejné elektrifikované trati v úseku Havířov-Ostrava.

V následujícím období čeká zhotovitele betonáž koncových příčníků a samotné mostovky.

Zprovoznění mostního objektu se předpokládá na přelomu měsíce říjen – listopad.