1.4.2019 Dnešním dnem byla zahájena rekonstrukce silnice II/442 Staré Heřminovy na Bruntálsku. Začátek rekonstruovaného úseku je situován 40 m za hranicí obce Staré Heřminovy, konec úseku je na hranici okresů Bruntál / Opava, tj. ve staničení km 2,509 – 5,306. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 798 m.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty - intravilán obce Staré Heřminovy a extravilán.

V intravilánu obce bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky, rekonstrukce propustků a opěrných zdí podél toku Stará voda, současně bude probíhat výstavba chodníků, kde je investorem obec Staré Heřminovy. V extravilánu bude provedena recyklace stávající vozovky a dvouvrstvý živičný kryt, rekonstrukce propustků a reprofilace příkop. V celém úseku bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, stavba je spolufinancována z evropských zdrojů.

Celková doba stavby bude v délce 10 měsíců.

 

Rekonstrukce silnice bude probíhat za úplné uzavírky komunikace:

- v termínu od 01. 04. 2019 do 31. 07. 2019 v úseku od křiž. se silnicí III/4422 po hranici okresů Bruntál / Opava, tj. ve staničení km 3,250 – 5,306.

- v termínu od 01. 08. 2019 do 22. 09. 2019 v úseku od začátku stavby do křiž. se silnicí III/4422, tj. ve staničení km 2,509 – 3,250.

Objížďky budou vedeny po silnicích III/4422, III/4609, III/4602, I/11, II/459, III/45919, II/452, III/45921 přes obce Svobodné Heřmanice, Horní Životice, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí a Bohdanovice.