11.3.2019 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Orlovská bude v období 04 – 08/2019 provedena její celková rekonstrukce v souvislé délce 2 840 m, a to v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/647 (ul. Bohumínská) po křižovatku s MK ul. Záblatská. 

Jedná se o provedení opravy starého živičného krytu společně s opravou autobusových a trolejbusových zálivů, silničních obrub společně s přídlažbou s jednořádkem a dvouřádkem ze žulových kostek drobných, oprava silničního odvodnění komunikace a třech propustků, profilace nezpevněných částí komunikace vč. zřízení silničních rigolů. Na závěr stavby bude provedena instalace nových bezpečnostních prvků komunikace (betonová svodidla, protismyková úprava povrchu, nové vodorovné dopravní značení, směrové sloupky apod.), a to vše za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na této dosti frekventované komunikaci. 

V průběhu rekonstrukce vozovky bude provoz částečně omezen. Dojde ke zjednosměrnění úseku mezi křižovatkou s ul. Záblatská – Betonářská ve směru do Ostravy, které potrvá přibližně do začátku měsíce 07/2019. Provoz pro veškerou dopravu mimo vozidel stavby a vozidel městské a příměstské dopravy ve směru na Rychvald bude rozdělen do dvou objízdných tras.

Trasa na Heřmanice: po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, dále po ul. Heřmanická  a Koněvova do Heřmanic.

Trasa na Rychvald: po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. Armády, Rychvaldská a dále na Rychvald. 

V první polovině měsíce 07/2019 dojde po té k úplné uzávěře úseku mezi křiž. ul. Bohumínská – Betonářská, která potrvá řádově 14 dnů. Po tuto dobu bude veškerá doprava vč. vozidel městské a příměstské dopravy obousměrně vedena po ul. Bohumínská na ul. Hladnovská, dále na ul. Betonářská a dále po své trase po ul. Orlovská. 

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.