6.11.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev.č. 46611-1 přes místní potok za obcí Hlučín. Rekonstrukce mostu byla zahájena v červenci 2018 a poslední říjnový den byl most uveden do provozu.

Původní konstrukci mostu tvořila půlkruhová cihlová klenba z roku 1940, která překlenuje koryto vodního toku Jasénka ve správě Povodí Odry s.p.. Stávající konstrukce byla kompletně zdemolována a nahrazena novou přesýpanou konstrukcí mostu. Pro nové přemostění byla použita montovaná ocelová konstrukce z pozinkovaného vlnitého plechu. Specifický byl typ profilu, jenž je tlamového průřezu o rozpětí 4,2m, výšce 3,7m a celková délka tubusu je 26,7m.

Dále bylo upraveno koryto toku lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Současně byla v rámci rekonstrukce provedena oprava přilehlého úseků komunikace a osazen byl nový bezpečnostní záchytný systém.

 

Původní pohled na most

 

Pohled na čelo mostu po rekonstrukci

 

Pohled na nový mostní svršek