2.11.2018  Po třech měsících byl po opravě dán do provozu 4,96 km dlouhý úsek mezi Darkovičkami a Šilheřovicemi vedoucí po silnicích II/469 a III/4696.

V rámci oprav bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, sanace trhlin a pokládka vyrovnávací a obrusné asfaltové vrstvy, v úseku 700 m v extravilánu byla provedena recyklace za studena.

Součástí stavby byla obnova tří propustků, výšková úprava stávajících napojení komunikací a úprava vjezdů k sousedním nemovitostem, dosypání krajnic z recyklátu, obnova směrových sloupků a vodorovného dopravního značení a osazení nového svodidla.

Stavba byla financována z rozpočtu SFDI.