11.10.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě 1,375 km dlouhého úseku silnice III/48012 v Příboře. V rámci opravy bylo provedeno frézování, lokální sanace okrajů vozovky a pokládka nových živičných vrstev.

Součástí oprav bylo také zřízení krajnic, napojení vedlejších komunikací, výšková úprava stávajících vpustí a vodorovné dopravní značení.

 

Stavba byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.