13.4.2018 V termínu od 23.4. do 21.6.2018 bude probíhat souvislá oprava silnice III/4451 v úseku od hranice Moravskoslezského kraje do obce Ruda. Délka opravovaného úseku je 1845 m. Oprava bude provedena recyklací za studena a pokládkou ložní a obrusné vrstvy, součástí bude také rekonstrukce propustků.

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky, v termínu 14.5. – 17.5.2018 a 11.6. - 12.6.2018 (celkem 6 dní) za úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po silnicích II. tříd č. 449, 445 a 370 přes Ondřejov, Rýmařov a Horní Město.