6.10.2017 Dne 5.10.2017 proběhla na silnici III/46611 v intravilánu obce Ludgeřovice oprava obrusné vrstvy vozovky. Součástí opravy bylo rovněž frézování vozovky, odrytí a následné dosypání krajnice vytěženým recyklátem, sanace nejhorších míst před pokládkou a zalití středových spár.

Opravu tohoto úseku před napojením na silnici I/56 jistě ocení všichni řidiči, kteří jej využívají jako spojnici mezi Ostravou a Hlučínem, řekl vedoucí střediska Opava Ing. Petr Kudela.