4.10.2017  V měsíci září 2017 byl uveden do provozu (nově zrekonstruovaný) most ev. č. 45923-3 přes místní potok (jedná se o levostranný přítok řeky Moravice) před Moravskou Hartou, přičemž náklady na opravu činily 4,352 mil. Kč (včetně DPH) a byly hrazeny z Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje na rok 2017.

Bývalý mostní objekt, vystavěný v roce 1905, odpovídal dobově používaným materiálům a technologiím (polokruhová  železobetonová klenba s kamenným zdivem opěr). Stavební stav mostu byl hodnocen jako velmi špatný. Nový mostní objekt byl navržen na zatěžovací třídu A. Jedná se o monolitický železobetonový rám s náběhovanou příčlí. Římsy má most železobetonové, monolitické, osazené ocelovým mostním zábradlím.

Délka přemostění je 5,077 m, volná šířka mostu je 6,678 m a výška nosné konstrukce (nad hladinou vody) je 1,57m, koryto pod mostem je zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Součástí rekonstrukce byla i úprava komunikace před a za mostem, v celkové délce 85m. Stavební práce probíhaly v období květen-září 2017, za úplné uzávěry komunikace.