12.4.2024 Stavba

  • „Úprava nivelety křižovatky silnice II/475 Havířov – Karviná a komunikace ČSM Sever – Jih, km 10,90 – 11,50 včetně navazujícího úseku“

Částečná uzavírka bude od 22.4.2024 do 28.4.2024 pro odfrézování povrchu silnice II/475 

Úplná uzavírka od 29.4. - 6.9.2024 bude s průjezdem pouze pro IZS a vozidla stavby

Částečná uzavírka bude ještě od 9.9.2024 do 29.9.2024

 

Stavba

  • „Úprava nivelety silnice II/475 Havířov – Karviná, km 13,90 – 14,20“ 

Částečná uzavírka bude od 22.4.2024 do 28.4.2024 pro odfrézování povrchu silnice II/475 

Úplná uzavírka od 29.4. - 14.7.2024 bude s průjezdem pouze pro IZS a vozidla stavby

Částečná uzavírka bude ještě od 15.7.2024 do 7.8.2024

 

Objízdná trasa: (Ostrava, Havířov, Stonava, Žilina) je po silnici I/67, I/59, II/474, II/475

Objízdná trasa: (Bohumín, Karviná) je po silnici III/4749

 

Autobusová doprava linky:

912457 Havířov – Stonava

873540 Karviná – Stonava

873541 Karviná – Stonava

873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá

874563 Orlová – Karviná – Stonava

871731 Český Těšín – Albrechtice – Stonava – Karviná

Bude zachována s úpravou tras a časů dojezdů autobusů - viz popis v příloze

 

Oprava zahrnuje dva úseky silnice mezi obcemi Stonava a Karviná, kde je navyšována niveleta, neboť došlo k poklesu a hrozilo by zatopení silnice.

Stavba je koordinována s opravou nivelety kolejí na železniční trati tak, aby nebylo nutné následné další zavírání silnice.

Železniční přejezd bude uzavřen v termínu 1.8. do 31.8.2024 pro stavby investorů Správa železnic, státní organizace a opravy vlečky PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

 

Stavbu

  • „Úprava nivelety silnice II/475 Havířov – Karviná, km 13,90 – 14,20“ a
  • „Úprava nivelety křižovatky silnice II/475 Havířov – Karviná a komunikace ČSM Sever – Jih, km 10,90 – 11,50 včetně navazujícího úseku“

realizuje firma Swietelsky stavební s.r.o., celkové náklady 25,2 mil. Kč dle SOD, hradí stavebník, OKD a. s.