9.6.2023 Dne 12.6.2023 začne stavba okružní křižovatky Ludgeřovicích, která je společnou akcí SSMSK a obce Ludgeřovice. Stavba řeší přestavbu stávající křižovatky tvaru Y na okružní. Stávající křižovatka je díky svému plošnému uspořádání a podélným sklonům komunikace nepřehledná. Přestavbou na křižovatku okružní dojde ke zpřehlednění a dopravnímu zklidnění v prostoru křižovatky.

Součástí stavby jsou i návazné pěší trasy.

 Zhotovitelem je firma PORR a.s., Praha

 Cena stavby činí 12,3 mil, Kč, podíl SSMSK činí 9,8 mil Kč a obce Ludgeřovice  2,5 mil Kč.

 

Stavba bude realizována za úplné uzávěry silničního provozu a to následovně:

Od 13.06. do 30.06.2023 bude stavbou umožněn průjezd vozidlům MHD a IZS.

Od 01.07. do 03.09.2023 bude úplná uzávěra pro veškerou dopravu.

Od 04.09. do 15.10.2023 bude stavbou umožněn průjezd vozidlům MHD a IZS.

Objízdné trasy povedou po silnici I/56 do Hlučína, a následně po II/469 směr Markvartovice resp. Šilheřovice

 

Odkaz na stránky obce Ludgeřovice

https://www.ludgerovice.cz/aktualne/aktuality/informace-k-jizdnim-radum-po-dobu-prvni-etapy-stavby-okruzni-krizovatky-ludgerovice-1847cs.html