28.4.2022  1. ÚSEK (hranice města Klimkovice – křiž. ul. Janovská)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Zřizení ocelových silničních svodidel
- Oprava mostu ev.č. 478-004 přes vodní tok Polančice (zadláždění chodníku v místě napojení na nově vybudované římsy mostu)
- Předznačení VDZ

 

  1. ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provedeno celoplošné frézování povrchu komunikace
- Rekonstrukce zastávek Polanka střed (bourání nevhodných konstrukčních vrstev vozovky)
- Přípravné práce pro zřízení nových silničních obrub (odtěžení pokladních vrstev a likvidace starých obrub)
- Výšková úprava přídlažby (jednořádku)
 

   

Organizace dopravy:

V termínu od 18.4 došlo k úplné uzavírce komunikace na 2. úseku stavby (úsek křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky) s dobou trvání do 22.5.2022.

V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.