15.10.2021 (termín realizace 6.9. – 5.12.2021)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
- Zřizování a výšková úprava silničních obrub
- Výstavba gabionové zdi (zřízení provázaných drátokošů vč. vyskládaní lomovým kamenem)
- Celoplošné frézování povrchu komunikace
- Rozšíření křižovatky (zemní práce, odhumusování vrstvy pro zemní pláň, sanace zemní pláně, ochrana sítí – plyn, sdělovací vedení)
-  Budování místa umožňující přecházení komunikace v místě MK ulice Zahrádkářská (zřizování silničního odvodnění)

 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je nadále částečně řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení a to pouze v dílčích úsecích prováděných oprav.

Ve vazbě na plánované dopravní omezení spojené s opravou řešeného úseku komunikace bude režim dopravního omezení rozdělen do dílčích termínu.

V termínu 18. – 31.10.2021 úplná uzavírka komunikace, rozdělena do dvou dílčích úseku stavby.

 

I.úsek   (Autobusová zastávka Vřesina,hřbitov – most přes vodní tok Porubka)

V termínu 18. – 20.10.2021 recyklace za studena – úplná uzavírka

V termínu 20. – 24.10.2021 pokládka jednořádku – úplná uzavírka

V termínu 24. – 31.10.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka

 

II.úsek (most přes vodní tok Porubka – okruž. křiž. s ul. Družební).

 V termínu 18. – 19.10.2021 překop komunikace, oprava propustku – úplná uzavírka

V termínu 20.-24.10.2021 zřizování přídlažby, oprava obrub – komunikace průjezdná (pracovní místa)

V termínu 25. – 31.10.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka

 

Za uzavřený úsek ulice Vřesinská bude proto pro veškerá vozidla obousměrně vyznačena objízdná trasu ve směru od Kyjovic po ulici Družební - Opavská – Rudná, ve směru od Klimkovic po ulici Lidická – Mexiko - Klimkovická.