27.7.2021 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti se souvislou opravou silnice III/4775 v úseku km 2,394 – 3,940 kolem areálu Hyundai v Nošovicích.

Oprava spočívá v odfrézování 40 mm obrusné vrstvy a 20% plochy ložné vrstvy pro její sanaci, dále výměně poškozených obrubníků, čištění propustků a příkop, seříznutí krajnice a její doplnění asfaltovým recyklátem, oprava chodníků, nátěr zábradlí, osazení směrových sloupků a mříží horských vpustí, doplnění ložné vrstvy a asfaltového koberce Mastix SMA 11S, nastříkání vodorovného dopravního značení.

Práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Termín provádění opravy komunikace: 26.7.2021 – 11.8.2021.

Úplná uzavírka okružní křižovatky: 5.8.2021 – 6.8.2021.