22.7.2021

T: 19.7.2021-16.9.2021

 

Uzavírka:  průjezd vždy alespoň v jednom jízdním pruhu - platí do 8.8.2021

nyní jsou uzavřeny vnější jízdní pruhy mezi křižovatkami (U Stromovky a Marušky Kudeříkové)

 

Provádí se: kompletní výměna uličních vpustí s přípojkami na řad

Následuje: Pokládka odvodňovacího rigolu