16.6.2021 Realizace STRABAG, cena 49,6 mil. Kč

Dvě technologie, ve dvou úsecích s navýšením pro zvýšení únosnosti

T: 1.6.2021-28.9.2021

 

Uzavírka II/475: 

Směr Havířov – Karviná (průběžný na semafory) pojede ve všech etapách pořád po funkční polovině vozovky

Protisměr Karviná – Horní Suchá - Havířov je veden objízdnou trasou po III/4748 (Černá cesta)

(Na semafory je pouštěn jen autobus od Albrechtic křižovatkou z Nového světa-proti směru jízdy po II/475)

 

Nyní běží I. etapa (od křiž. MK 9.května po křižovatku se silnicí III/4749) až do 1.8.2021

Provedeno:

  • odfrézováno – nyní polovina vozovky (směr Havířov-Karviná)
  • Sanace ACP v 2. úseku etapy I. včetně odfrézování
  • Stržení krajnice I. etapy pravá strana
  • výšková úprava obrub a uličních vpustí
  • Zraje recyklace podkladu za studena v úseku MK 9. května až MK Nový svět

Provádí se:    Pokládka živic v pravém jízdním pruhu I. etapy – od 14.6.2021 do 24.6.2021

Následuje:    Dokončení pokládky živic