25.9.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici III/4692 (ul. Vřesinská) v Ostravě městské části Poruba bude v období od 28.9. – 28.11.2020 provedena její celková oprava.

Stavba bude prováděna v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/11 (ul. 17.listopadu) a rozhraním s již opraveným krytem v místě domu č. 199 v celkové délce cca 1,34 km.

Oprava bude spočívat především ve vyfrézování stávajících živičných vrstev vozovky a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení vč. protismykových úprav povrchu. Součástí stavby je také oprava silničního odvodnění, poškozených obrub a žulový jednořádek, a oprava mostu ev.č. 4692-1.

 

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4692 (ul. Vřesinské) v úseku mezi křiž. se sil. I/11 (ul. 17.listopadu) a koncem zástavby u domu č. 199 (před mostem přes ul. Rudná).

Obousměrná objízdná trasa bude pro individuální automobilovou dopravu po ulici Družební, ul. Opavská a ul. Rudná. Průjezd linek městské a příměstské dopravy vč. vozidel IZS bude po celou dobu stavby zachován.

Termín uzavírky: 28.9.2020 (7.00 hod.) – 28.11.2020 (18.00 hod.) v závislosti na vývoji klimatických podmínek.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.

Místo stavby s vyznačenou objížďkou: