18.9.2020 V pondělí 21.9.2020 bude zahájena realizace stavby „Přestavba křižovatky silnic III/4692 a III/46615 Ostrava - Krásné Pole“. Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní, spolu s výstavbou souvisejících úseků chodníků a autobusové zastávky podél sil. III. třídy.

Křižovatka je navrhována jako okružní jednopruhová, s vnějším průměrem 32 m, s jednopruhovými vjezdy a výjezdy. Vybudováním této stavby dojde k zvýšení bezpečnosti automobilové a pěší dopravy a vytvoření podmínek pro otáčení a zastavení prodloužených autobusových linek z centra městského obvodu Krásné Pole do řešeného území.

Stavební práce si vyžádají nutnost omezení stávající dopravy v místě křižovatky ulic Kyjovická a

Družební. Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap vždy s částečným omezením provozu, a to na silnici III/4692 (ul. Kyjovická) i na silnici III/46615 (ul. Družební). V době celkové pokládky nových asfaltových vrstev vozovky včetně budování středového prstence okružní křižovatky bude úplné omezením stávající dopravy, mimo zajištění průjezdu vozidel IZS a městské hromadné dopravy.

Ukončení výstavby je plánováno k 30.11.2020.

 

Místo stavby