14.9.2020 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě a modernizaci silnice III/45811 v Burkvízi na Krnovsku v úseku km 0,000 – 2,565, tj. v celkové délce 2,565 km.

Oprava bude spočívat v rozfrézování stávajících asfaltových krytů, recyklace podkladních vrstev za studena v tl. 150 mm, pokládka nových hutněných asfaltových vrstev – vyrovnávací ACL v průměrné tl. 50mm a obrusné ACO v tl. 40mm. Vozovka bude zesílena o cca 90mm.  Součástí rekonstrukce je i reprofilace podélných oboustranných příkop, zřízení nezpevněné krajnice a oprava a rekonstrukce sedmi propustků, obnova svislého a vodorovného dopravního značení.

Stavba bude dokončena do 31.10.2020.

Silnice bude po dobu stavby úplně uzavřena pro provoz s výjimkou vozidel IZS.

Místo stavby: