1.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4749 v km 8,6 ve Stonavě (ul. Stonavská) z důvodu realizace stavby „Oprava DS – sklonových poměrů silnice III/4749“.

 Termín uzavírky: 7.9. – 13.9.2020

 Objízdná trasa: Po silnici III/4687 a místní komunikaci kolem dolu Darkov.

 Místo stavby s vyznačenou objížďkou: