20.8.2020 Upozorňujeme na uzavírku silnice č. III/44329 mezi obcemi Jánské Koupele a Kružberk na Opavsku. z důvodu realizace stavby „Silnice III/44329 Jánské Koupele-Kružberk, SO 104 Propustek (km 1,225)“.

Tento propustek odvádí srážkovou vodu z lesních pozemků, situovaných na přivráceném svahu nad komunikací a rovněž z části povrchu silnice III/44329. Součástí stavby bude i provedení železobetonové římsy na zárubní zdi podél silnice a oprava přilehlého úseku komunikace.

Místo uzavírky: silnice III/44329 v místě křížení se silnici č. III/44327 po etapách:

  1. etapa do 23.08.2020: Uzavírka levého ramene křižovatky a omezení provozu na sil. III/44327. Silnice III/44329 v křižovatce bude uzavřena (mimo vozidel stavby, BUS a IZS). Provoz na silnici III/44327 bude omezen zúžením vozovky o 2 m v těsné blízkosti křižovatky se silnici III/44329. Zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy, každý o šířce 3m. Levé odbočovací rameno ve směru na Staré Těchanovice bude úplně uzavřeno. Provoz pro BUS a IZS bude zachován pravým odbočovacím ramenem. Objízdná trasa pro ostatní dopravu bude vedena po silnici II/443 směr Zálužné, Staré Těchanovice a dále po silnici III/44327 do Kružberku. Dtto v opačném směru. 
  2. etapa od 24.08.2020 do 20.09.2020: Uzavírka levého ramene křižovatky. Stejné omezení dopravy objízdná trasa jako u 1. etapy bez omezení na silnici III/44327. 
  3. etapa od 21.09.2020 do 23.10.2020: Uzavírka pravého ramene křižovatky. Pravé odbočovací rameno ve směru na Kružberk bude úplně uzavřeno. Provoz zachován levým odbočovacím ramenem. 
  4. etapa 24.10.2020, náhradní termín 31.10.2020: Úplná uzavírka levého i pravého ramene. Silnice III/44329 v křižovatce bude uzavřena. Při pokládce asfaltového krytu bude úplná uzavírka včetně BUS a IZS. Objízdná trasa pro veškerou dopravu – viz 1. etapa.

 

Místo stavby: