28.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provádění odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů (náhrada stávajícího asf. povrchu za povrch betonový)
  • Provádění odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě středových ostrůvku a vysazených ploch u přechodů (náhrada původních betonových zábran za plnohodnotné ostrůvky s okrasnými rostlinami popř. osazení dlažby)
  • Provádění rekonstrukce silničního odvodnění
  • Odstraňování a čištění kamenné přídlažby
  • Provádění předlažby a výškové úpravy kamenné přídlažby společně se silničními obrubami
  • Odstraňování naplavenin v místě v toku a výtoku dílčích propustků a mostu stavby a přípravné práce pro sanaci spodní stavby a pohledových ploch

Uvedené práce jsou i nadále koordinovány s plánovanou výsadbou v nově zřízených středových ostrůvku a vysazených chodníkových ploch (investor Městský úřad Radvanice a Bartovice).

Organizace dopravy

V současné době je provoz částečně omezen. Došlo pouze k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.

Od 3.8. v čase 6.00 do 11.10. v čase 24.00 dojde však k uzavírce okružní křižovatky ulic Kaštanova x Petřvaldská pro individuální a nákladní dopravu, která bude vedena po předem stanovené objízdné trase a to ve směru od Petřvaldu po silnic I/59 a dále pak po silnici I/11 ul. Rudná. V opačném směru od Havířova a Ostravy budou vozidla moci využívat objízdné trasy po silnici I/11 ul. Rudná – II/478 – III/4703 ul. Šenovská a MK ul. Pod Bažantnicí. Autobusová doprava vč. vozidel IZS budou využívat kyvadlového průjezdu přes okružní křižovatku pomocí upraveného tzv. bypassu, který bude řízen světelnou signalizací.

 

Objízdná trasa zde >> Těšínská - objízdné trasy 1. etapa <<