10.10.2019 Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce propustku na silnici II/450, km 11,420 za obcí Podlesí“ je omezení obecného užívání silnice II/450 na trase mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Karlovou Studánkou v katastru obce Světlá Hora (část obce Podlesí). 

Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/450 v termínu 10.10.2019 - 31.10.2019.
Uzavřený úsek je v délce 20 m, v km 11,410 – 11,430 staničení silnice.

Nařízená objížďka:
- Pro vozidla do 7,5 t a autobusy pravidelných autobusových linek po souběžné provizorní komunikaci délky cca 40 m. 
- Pro vozidla nad 7,5 t – objížďka délky cca 7 km po silnicích III/4528, III/4526 přes Světlou Horu a její místní části Stará Voda a Suchá Rudná.

Místo stavby