19.8.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

 • Provedena oprava povrchu v místě křižovatky ulic Martinovská x Opavská
 • Probíhá úplná uzavírka křižovatky ulic Opavská x Porubská, která potrvá do 20.8.2019. Zachován je pouze přímý směr na Opavu a dále odbočení z a do ul. Sokolovská.
 • Zahájení recyklace podkladní vrstvy vozovky v místě této křižovatky a následná příprava pro plánovanou pokládku asf. vrstev vozovky v této křižovatce (instalace výztužného geokompozitu, dokončení opravy odvodnění, obrub a přídlažby)
 • Provádění opravy odvodnění, obrub a přídlažby v místě pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovcická ve směru na Ostravu

 

Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

 • Probíhá nátěr vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
 • Probíhá nátěr vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
 • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
 • Osazení části demontovaného prstového mostního závěru
 • Došlo k úplnému osazení nové vnitřní ocelové římsy na severní a jižní straně mostu
 • Provedena aplikace ochranného nátěru a stříkané izolace na vrchní stavbě mostu v místě vnitřních pruhů komunikace
 • Probíhá osazení zábradlí na nově osazených ocelových římsách
 • Přípravné práce pro pokládku litého asfaltu – ochrana izolace
 • Přípravné práce pro instalaci betonových svodidel na vnitřních římsách mostu

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.