9.8.2019 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/4687 mezi Darkovem a Stonavou na Karvinsku v km 0,430 - 2,800, v celkové délce 2 370 m.  V době úplné uzavírky proběhne celoplošné frézování povrchu vozovky, pokládka dvou živičných vrstev ACL a ACO a koordinovaná oprava konstrukcí dvou železničních přejezdů.

Doba uzavírky: od 12.08.2019, 06:00 hod. do 31.08.2019 24:00 hod.

Ve dnech 12.-14.08.2019 a 26.-31.8.2019 bude umožněn průjezd vozidlům ČSAD linkové meziměstské autobusové dopravy, MHD Karviná a vozidlům IZS.

Ve dnech 15.08.2019 – 25.08.2019 nebude umožněn z technologických důvodů průjezd žádným vozidlům a pro veřejnou hromadnou dopravu bude platit výlukový jízdní řád.

 

Objízdná trasa pro tranzitní silniční dopravu bude vedena po silnicích I/67, I/59, II/474, III/4743, III/4749, a to až k místu uzavírky v obou směrech.

Všem účastníkům provozu se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme jim za trpělivost.

 

Místo uzavírky