17.7.2019 V pondělí 22.7.2019 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice II/474 mezi Hnojníkem a Třanovicemi na Frýdecko-Místecku, tj. ve staničení km 15,689 – 18,735, celková délka opravovaného úseku je 3046 m. Povrch vozovky silnice vykazuje výrazné poruchy.

V intravilánu obce Hnojník ve staničení km 15,689 – 16,220 bude provedeno frézování do hl. 100 mm, lokální opravy trhlin a částečné sanace, pokládka asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm.

V extravilánu ve staničení km 16,220 – 18,735 bude provedeno frézování do hl. 60 mm, lokální opravy trhlin, pokládka asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm.

Navrženým postupem opravy dojde k navýšení nivelety o cca 40 mm.

Dále bude na celém úseku provedena výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů, uličních vpustí, poklopů, seřezání a zřízení krajnic včetně osazení směrových sloupků, reprofilace příkop a zřízení vodorovného dopravního značení. Budou doplněny svislé dopravní značky včetně dodatkových tabulí a sloupků.

Součástí stavby je obnova stávajícího propustku č. II-474-032a v km 18,379.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj.

Stavba bude dokončena do poloviny září 2019.

 

Oprava povrchu silnice II/474 bude probíhat za omezeného provozu částečnou i úplnou uzavírkou:

Etapa 0:              
V termínu 22.7.-29.9.2019 částečná uzavírka v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku se sil. I/68 (Hnojník). Objízdná trasa vede po volné části vozovky.

Etapa 1:              
V termínu 30.7. – 23.8.2019 úplná uzavírka (mimo dopravní obsluhu) v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK u zámku v obci Hnojník. Úplná uzavírka (včetně BUS) v místě propustku. Objízdná trasa vede po sil. II/474, I/68, Hnojník, II/4762 Horní Tošanovice, II/648 Třanovice, II/474 a zpět.

Etapa 2: 
V termínu 24.8. – 25.8.2019 úplná uzavírka (vč. BUS) pro pokládku v úseku od křižovatky se sil. I/68 (Hnojník) po křižovatku s MK včetně (Hnojník zastávka u Mlýna), bude zajištěn průjezd dopravní obsluze od Hnojníku do Třanovic. Objízdná trasa vede po sil. I/68 Hnojník, III/4762 Horní Tošanovice, II/648 Třanovice, II/474 a zpět.

Etapa 3:              
V termínu 26.8. – 29.8.2019 úplná uzavírka (vč. BUS) pro pokládku v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK (Hnojník zastávka u Mlýna). Objízdná trasa vede po sil. II/474, I/68, Hnojník, III/4762 Horní Tošanovice, II/648 Třanovice, II/474 a zpět.