12.7.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Provedená pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky v úseku mezi ul. Kubínová-Betonářská (pravý jízdní pruh ve směru na Ostravu)
  • V termínu od 7.7.2019 došlo v úseku mezi křižovatkami ulic Bohumínská – Betonářská k úplné uzavírce silničního provozu která potrvá do 3.8.2019. Výjezd z čerpací stanice MOLL, RELY servis s.r.o. a VOKD je po  tuto dobu umožněn, a to na ul. Orlovská a dále směr ul. Betonářská ve směru na Rychvald.

  • Zahájení recyklace podkladní vrstvy vozovky v úseku křiž. ulic Bohumínská x Betonářská
  • Dokončování opravy - výměny silničního odvodnění komunikace v úseku křiž. ul. Bohumínská x Betonářská
  • Provádění pokládky příkopových tvárnic (bet. žlabů) v úseku křiž. ul. Bohumínská - Betonářská
  • Provádění obnovy nových konstrukčních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů Na Liščině ve směru na Ostravu (příprava pro betonáž CB krytu)
  • Provádění kamenné dlažby u jednotlivých propustků stavby vč. jemných terénních úprav
  • Dosypávání krajnic a ošetřování prac. spár v již položených úsecích stavby

 V současné době je stavba koordinována se stavbou „Kanalizace Hrušov – osady“ v rámci které bude prováděna úprava kanalizačních šachet a stoky v místě křižovatky ulic Betonářská x Orlovská.

Fotodokumentace k nahlédnutí.