12.7.2019 Aktuálně prováděné práce:

 • Provedená výšková úprava silničních obrub a spárování přídlažby v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (levý jízdní pruh)
 • Provedená recyklace podkladní vrstvy vozovky levého jízdního pruhu ve směru na Opavu
 • Prováděna pokládka výztužného geokompozitu
 • Příprava pro umístění indukčních smyček SSZ
 • V termínu cca od 16.7. - 17.7.2019 (úterý/středa) bude provedena pokládka ložné vrstvy vozovky v místě levého jízdního pruhu ve směru na Opavu
 • V termínu od 24.7. – 6.8.2019 dojde k úplné uzavírce křižovatky ulic Martinovská x Opavská. Zachováno bude vždy pouze pravé odbočení z a do ul. Martinovská a z a do ul. Francouzská

 • Probíhá tryskání a nátěr vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
 • Pokračuji práce na tryskání vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
 • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
 • Dokončení osazení nové vnitřní ocelové římsy na severní straně mostu (směr Opava)
 • Provádění osazení nové vnitřní ocelové římsy na jižní straně mostu (směr Ostrava) 

U mostu nad tratí SŽDC platí stále obousměrné omezení levých rychlých jízdních pruhů. Provoz je proto střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru jízdy.

Fotodokumentace k nahlédnutí.