12.7.2019 V pondělí 15.7.2019 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnic II. a III. třídy v průtahu města Budišov nad Budišovkou.

Na silnici II/443 (ul. Generála Svobody) v prostoru křižovatky se sil. III/4405 bude provedeno odstranění asfaltového souvrství v prům. tl. 70 mm a případná sanace trhlin, podkladní asfaltová vrstva ACL 16+ v prům. tl. 30 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Dále bude na celém úseku provedena výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů, uličních vpustí, poklopů a vodorovné dopravní značení.

 Na silnici III/4405 (ul. Berounská) v úseku od křižovatky s MK Palackého po křiž. s MK Hřbitovní bude odstraněno asfaltové souvrství v prům. tl. 40 mm, provedena sanace trhlin, v místech výtluků lokální frézování v prům. tl. 30 mm. Následně se provedou vysprávky z asfaltové směsi ACP 16+ v průměrné tl. 30 mm na cca 50 % plochy a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Dále bude na celém úseku provedeno seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic, vyčištění silničních příkopů, podél pravého okraje silnice bude zřízena krajnice z asfalt. recyklátu, výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů, uličních vpustí, poklopů, vodorovné dopravní značení.

Nově bude osazena nová uliční dešťová vpusť jako náhrada za vpusť zrušenou.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj.

Termín stavby: 15. 7. – 13. 8. 2019

Oprava povrchu silnic II/443 a III/4405 bude probíhat za omezeného provozu částečnou uzavírkou, provoz bude řízen světelnou signalizací:

  • Na sil. III/4405 (ul. Berounská) ve dnech 15.7. – 28.7.2019.
  • Na sil. II/443 (ul. Generála Svobody) ve dnech 29.7. – 11.8.2019.